2015-06-02

Administracja

Kierownik gospodarczy

Zdzisław Czerwiec

 

Główna Księgowa

Wiesława Kuprian

 

Specjaliści

 

Danuta Juszczyk

Jolanta Lipińska

Izabela Luty