2015-06-02

Inne informacje

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana w siedzibie szkoły przy ul. Toporowskiego 96 niezwłocznie lub na wniosek.